Thực đơn

0901380936
Mon - Sat: 6PM - 9:00PM, Sun: 3PM - 9:00 PM
Quay lại
VND
Chọn
Quay lại
Choose 1 Shasimi?
Choose 1 Shasimi?
SALMON SA DELI
0
VND
1
SALMON BELLY SA DELI
0
VND
1
OCTOPUS SA DELI
0
VND
1
FISH ROE DELI
0
VND
1
SURF CLAM DELI
0
VND
1
Choose 1 Donburi?
Choose 1 Donburi?
CHAR SIEW DON DELI
0
VND
1
BEEF DON DELI
0
VND
1
SALMON DON DELI
0
VND
1
Choose 1 Maki Sushi?
Choose 1 Maki Sushi?
DRAGON ROLL DELI
0
VND
1
TEMPURA ROLL DELI
0
VND
1
VOLCANAL ROLL DELI
0
VND
1
CREAM CHEESE SALMON ROLL DELI
0
VND
1
Thêm
Quay lại
NO QUESTION
Choose 1 Shasimi?
Bắt buộc
Choose 1 Donburi?
Bắt buộc
Choose 1 Maki Sushi?
Bắt buộc
Thêm
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Đăng nhập
Đăng nhập
loading...